Sprawy Korporacyjne

 

 

W związku z przyjęciem przez zarządy spółek Krakpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Praxima Hotel Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 5 stycznia Planu Połączenia, zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 Poz. 1037 z późn. zm.), poniżej udostępniony zostaje do publicznej wiadomości opisany powyżej Plan Połączenia. Z Planem Połączenia można zapoznać się otwierając plik PDF zamieszczony poniżej.

 

Dokument: Plan_polaczenia_05_01_2012.pdf

 

 

 

Nasza galeria

Podpis miniaturki Podpis miniaturki Podpis miniaturki Podpis miniaturki Podpis miniaturki Podpis miniaturki

Praxima Krakpol Sp. z o. o.

PRAXIMA KRAKPOL spółka z o.o. z siedzibą w Trzebini;
Prezes Zarządu: Tomasz Pietrzyk;
Kapitał zakładowy: 11 219 400,00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Numer KRS: 0000008388,NIP 628-20-03-661, REGON 356301355,

Konto: Kredyt Bank S.A. I O/ Kraków (Filia nr 6), nr 37 1500 1142 1211 4006 5040 0000

 

 

Strona główna Oferta Klienci Zapytanie Kontakt ISO Kontakt